یه فروردینی پر از افکار خاص!

I come back... forever

شک نکن ...!!
به همین بغض لعنتی قسم
نوبت گریه تو هم می رسه
شک نکن ...!!
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ دوشنبه 31 تیر 1392 ] [ 18:22 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

دیگر
دیـــگــر هیچـــکـــس بـــرآی مـــن او نمــیـشود...


حــــتــــــی خـــودش.!!!
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 29 تیر 1392 ] [ 13:43 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

یک قانون
کسی که احساسات تو رو بازی می گیره و تنهات میذاره

چند قدم اون ور تر زیر پایِ کسی دیگه داره له می شه ، شک نکن

ایـــــــــــــن قانــــــــــــــــــــــــــــــونِ طبیعـــتــــــــــــــــــــــــــه
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ جمعه 28 تیر 1392 ] [ 20:29 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

شلوار پاره
افسران - شلوار پاره


دیـگـر نـه "شـلــوار پــاره" نـشــانهـــ ی "فـــقـر" اســـت ....


 نــه "سکــوت" عــلامــت "رضــایـت"....


دنــیـــــــــای غـــریـبـیــست ارزشـــــــــــها "عـــــــــــــــــــوض" شـده اند و "عـــــوضــــــــــی هــا"، بــا ارزش
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ جمعه 28 تیر 1392 ] [ 20:22 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

آرزو کن

برای چراغ همسایه هم نور آرزو کن


بی شک اطراف تو هم بیشتر روشن میشود!!!

q9593_Lighting.jpg

طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 20:18 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

تلخ است...

kh4oi6xvhj0xtjogq1p6.jpgتـلـــخ اســــت !


بـــاور نبــودن آنهــا کــه ...


مــی توانســتــنــد باشــنـد و رفتند !


و تـلــخ تـــر اســـت امــروز...


بـــاور آنهــا کـــه ادعــای مــانـــدن دارنــد ...!!

طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 20:17 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

رخ به رخ که شدیم. . .


رخ به رخ که شدیم. . .


مَــــــــــــــــــــن مـــــــات شدم. . . 


امـــا تـــــــــو. . . . 


چو پادشاهی که از این فتــــــح ها زیاد دیده. . . . 


بی اهّمـــیت رد شدی. . . .

طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 20:13 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

چه طعمی....
خدایا مرا چه طعمی آفریدی
که همه از من زود سیر میشوند . . .
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 19:58 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

سهراب....

توکجایی سهراب؟آب را گل کردند.....

چشم هارا بستند وچه با دل کردند....

وای سهراب کجایی آخر؟زخم ها بردل عاشق کردند. توکجایی سهراب؟

که همین نزدیکی عشق را دار زدند، همه جا سایه دیوار زدند.

ای سهراب کجایی که ببینی حالا دل خوش مثقالی است...

دل خوش سیری چند؟

صبرکن ای سهراب ....! قایقت جادارد؟! من هم از همهمه ی اهل زمین دلگیرم.....

طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 20:33 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

دلتنگ

دلتنگ که باشی،آدم دیگری می شوی...

خشن تر،عصبی تر،کلافه و تلخ تر...

وجالبتر اینکه با اطرافیان هم کاری نداری،

همه اش را نگه میداری و دقیقا سر کسی خالی میکنی که دلتنگ اش شده ای!!!!

طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 19:47 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

شیطان....
آرامش ظاهرم گمراهت نکند،


آشفته تر از این حرفا هستم..!!
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 19:27 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

آدمای دلتنگ....
آدمای دلتنگ...
وقتایی که خیلی بهشون خوش میگذره و میخندن
یهو سرشون رو برمیگردونن اونوری
یکم ثابت میشن
یواش یواش چشماشون پر اشک میشه ..!
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 19:06 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺑﻮﺩ ...
ﺑﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺪﺭﺵ ﺷﺪ . ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺸﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ . ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﺍﮔﻪ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺒﺮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﺶ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯿﮑﻨﻪ .
ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﻧﺸﺪ.ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺭﻭﻡ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﻬﺎ. ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻢ ﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻭ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻻﺕ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻮﺩ ، ﻭﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺗﻌﺠﺐ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﺩ .
ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﮐﺮﺩ ﻭﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺑﺎﺑﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﯾﻦ
ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﭼﯿﻪ؟ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ. ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﻭﻝ ﮐﻦ ﻧﺒﻮﺩ.ﺍﺳﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺩﻗﯿﻖ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ.
ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺳﺮ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺑﭽﻪ ﺟﻮﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﯽ؟ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩﺕ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ؟
ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﺳﻢ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺏ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺑﺎﺑﺰﺭﮒ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﯼ ﺑﺒﺮﻣﺖ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ .
ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺳﺮﺵ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪ . ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﭘﯿﺮﺵ ﮐﺮﺩ، ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ ﭘﺸﺖ ﺩﯾﺪ . ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺩﻭﺭ ﺯﺩ . ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻄﺮﻑ ﺧﻮﻧﺸﻮﻥ.
ﺣﺎﻣﺪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺍﻭﻥ ﺟﻠﻮ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ . ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺗﺐ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺑﺎﺑﺰﺭﮔﺶ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﮐﻮﭼﯿﮑﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩ ،ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺑﻮﺩ ...
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 18:26 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

اما افسوس .....
به پشت سر نگاه میكنم شاید

هنوز كسی مرا دوست داشته باشد !

اما افسوس .....

همه كاسه ی آب به دست ،

منتظر رفتن من هستند !!!!!!
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 16:43 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

ظاهر

به ظاهرت نناز!!!
.
.
آخه خیابون ام قشنگه
.
.
اما از زیرش فاضلاب رد میشه . . .
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 16:36 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

بی انصافی

 
 
♥کـ ـآشـ مـــــے شـ ـد ...


یکــ لحظـ ـهـ جآیمــآنـ رآبآ همـ عوضـ کنیمـ ...


شآیـد تُــ میفهمیدے چهـ قـدر بے انصآفے .


و منـ مـــــے فهمیـ ـدمـ چـ ـرآ.....
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 16:35 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

حرف اضافی

انگار حرف “ر” اضافست !

به هر کس گفتم درکم کن ، دکم کرد ...
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 16:30 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

دموکراسی
امشب دلـم یهو کودتـا کرد ....
تـو را می خواست . . .
سرم را کردم زیر بالشت !
آروم به دلــم گفتم :
خفــــه شو...!!
دوره ی دموکراسی گذشته
میزنم لـــهت میکنم . . . !!!
طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 16:27 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

مراقب باش...

عاشق که میشوی....

مراقب خودت باش..!

شبهای باقیمانده ی عمرت ؛

به این سادگی ها صبح نخواهند شد.....!

طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 15:33 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

آدم های ساده

آدم های ساده را دوست دارم!


همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند!

همان ها که برای همه لبخند دارند!

همان ها که همیشه هستند، برای همه هستند!


آدم های ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعت ها تماشا کرد؛

عمرشان کوتاه است!!


بس که هر کسی از راه می رسد

یا ازشان سوء استفاده می کند!

یا زمینشان می زند!

یا درس ساده نبودن بهشان می دهد!


آدم های ساده را دوست دارم!

بوی نابآدم می دهند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

طبقه بندی: نوشته های دیگران،
[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 15:32 ] [ Mr.eC ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 12 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات